Karuna Reiki

Karuna er et sanskrit ord som brukes i hinduisme og buddhisme. Oversatt til norsk vil det bety noe som “enhver handling som er tatt for å redusere andres lidelser”, og det kan også oversettes til “medfølende handling”. Med andre ord, karuna forteller oss at det er naturlig å forlenge medfølende handling eller karuna til alle uten forskjell fordi vi alle er en. Når vi hjelper andre og hjelper dem i sin egen helbredelsesprosess, får vi alle noe igjen for det. På grunn av enheten av alle vesener forstås det at karuna ikke bare er utvidet til andre ut av kjærlighet, men også fordi det er en helt logisk ting å gjøre. På samme måte som du ønsker å helbrede dine egne sår, vil du også at andres sår skal helbredes. Det står også i den buddhistiske litteraturen at Kkaruna må ledsages av parjna, eller visdom, for å få den rette effekten. Karuna er den motiverende kvaliteten til alle opplyste mennesker som arbeider for å avslutte lidelse på jorden. De sender kontinuerlig en ubegrenset mengde helbredende energi og veiledning til oss alle, men alle er dessverre ikke mottakelige for det. Når du utvikler karuna i deg selv, hjelper du ikke bare andre, men du blir også mer mottakelig for karuna som blir sendt av andre opplyste mennesker rundt deg. Dermed blir også din egen helbredelse raskere. Karuna Reiki åpner deg for å jobbe tettere sammen med alle opplyste mennesker. Dette inkluderer de opplyste som er fysisk tilstede så vel som de i ånden.

Hvordan ta i bruk Karuna Reiki.

Ønsker man å ta i bruk Karuna Reiki må man først gjennomføre en Reiki Master klasse. Den er komplett med to nivåer, fire hovedsymboler og åtte behandlingssymboler. Mange som tar i bruk karuna finner at det fungerer langt kraftigere enn Usui Reiki. Energien i karuna har en mer bestemt følelse. Det fungerer på både et følelsesmessige og åndelige nivå, og kan også bidra til at man i større grad blir en med moder jord. De som har vært mottakere under en Karuna Reiki samling, rapporterer om erfaringer med sine guider, engler og et høyere selv, og føler en langt sterkere helbredende tilstedeværelse av andre opplyste vesener.

En kort beskrivelse av de fire Karuna hovedsymbolene

Det første symbolet forbereder personen for en dyp helbredelse og er nyttig for å helbrede hendelser fra tidligere liv. Det bidrar til å frigjøre karma og dypt sittende problemer.
Det andre symbolet helbreder dypt og kan brukes til å bryte opp de negative mønstrene vi ubevisst bruker til å isolere oss fra sannheten som ofte er for vond. Symbolet kan dermed knuse vrangforestillinger og fornektelse.

Det tredje symbolet fyller personen med kjærlighet og gjenoppretter balansen.

Det fjerde symbolet fullfører behandlingen ved å bringe personen tilbake i kroppen og setter kroppen i kontakt med moder jord.

Karuna Reiki kurs

Begge nivåene av Karuna Reiki og begge symbolgruppene vil bli undervist i om man tar et kurs, og man vil lære via instruksjon og praksis hvordan man skal bruke alle tolv symbolene. Etter å ha gjennomført et Karuna Reiki kurs vil man kunne gå videre og lære alle fire nivåer av Karuna Reiki, to for utøvere og to masternivåer. Ved å ha og bruke Usui-mester symbolet for behandlinger, fører det til at man kan holde mer helbredende energi og dermed få større utbytte av Karuna-trening. Det er også viktig at man innser at Karuna-trening ikke er en erstatning for Usui Reiki, men det neste skrittet etter det.

Karuna energi er mild, ikke kraftig, men likevel sterk og pregende. Det er en medfølende og kjærlig energi. Det er det som skiller den fra Usui Reiki.

© 2021 Artofhealing-no | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
Privacy Policy