Fjernhealing

Fjernhealing er en gammel healingmetode som nylig er blitt anerkjent i moderne, vestlig allopatisk medisin. Metoden er basert på menneskelige evner som lenge har blitt glemt på grunn av et kulturelt skifte mot vitenskap, imperialisme og økonomiske faktorer. Heldigvis er disse helbredende metodene igjen i bruk over hele verden. Ved aktivering av disse medfødte menneskelige gavene aktiveres interne energifelt i legemet til både healeren og mottakeren, og fjerntliggende, eller ikke-lokale, helbredelsesprosesser kan forekomme.

Mekanismen og vitenskap

Selv om vitenskapen de senere år har ofret langt mer tid til undersøkelser av fjernhealing, har man ennå ikke kunnet vitenskapelig forklare hvilke mekanismer som er i bruk. Så langt har vitenskapen kunne bevise at fjernhealing fungerer, men hvordan det fungerer har vitenskapen så langt ikke kunnet forklare. Fjernhealing benytter seg av en lang rekke ulike metoder og dette gjør det mer krevende for vitenskap å skulle kunne stadfeste hva det er som skjer, og hvordan det hele kommer sammen for å helbrede mennesker fra sykdom og skader. Både

kvantitativ og kvalitativ forskning har de senere årene gitt vitenskapelige studier en langt større forståelse for hvordan subtile energiområder har stor betydning innen fjernhealing. Ved hjelp av sofistikerte måleverktøy er man nå i stand til å nøyaktig måle subtile energifelt gjennom bilder, vibrasjoner og harmonisk resonans under fjernhealingbehandling. Healere og sjamaner som ser, føler og vet gjennom intuitiv bevissthet at deres gaver kan hjelpe deres medmennesker, kan nå støtte seg på vitenskapelig forskning som vet beviser at fjernhealing fungerer.

Ved å måle, observere og oppleve fjernhealingsmodaliteter, kan forskere og healere utvikle et mer omfattende sett av perspektiver og teorier om hvordan fjernhealing fungerer og hvilke mekanismer som er involvert i behandlingen. Siden mange av aspektene ved fjernhealing er så komplekse og eksisterer i et kvantum mellom den fysiske og åndelige matrisen, vil man aldri kunne bevise i klartekst hva som skjer, men man vil kunne danne seg et bilde av den dynamiske matrisen som er involvert. For alle som utfører fjernhealing, og alle som søker til dem hver dag i håp om hjelp, er det liten til ingen hjelp å finne i vitenskapelige forklaringer. Man trenger det heller ikke, men det at vitenskapen har og til stadighet finner nye bevis for at fjernhealing kan fungere, gjør selvsagt til at man med sikkerhet kan si at en person har en overmenneskelig gave. Slik kan man sikre at mennesker i dyp krise ikke blir lurt av personer som ikke har gaven, og man kan sikre at flere som trenger hjelp, faktisk oppsøker en healer. Det finnes også klare vitenskapelige bevis for at personer som helhetlig tror at healing kan hjelpe dem har større effekt av behandlingen enn dem som ikke tror. Forhåpentligvis kan nye vitenskapelige rapporter overbevise også de som ikke tror, til å oppsøke hjelp.

Resultatorientert forsking

Vitenskapelig forskning vedrørende fjernhealing har generelt sett vært basert på en resultatorientert eller årsakssammenhengene type forskning og analyse. Med andre ord, studier som måler ulike faktorer før og etter behandling med fjernhealing. Det er mange studier som viser effektiviteten av fjernhealing på en rekke sykdomstilstander, men studier som angår det mekanistiske aspektet ved fjernhealing pleier å være teoretisk og spekulativ.

Energi

Alt materie består av energi. Ulike frekvenser som kommer fra materie som mennesker, planter og gjenstander, samt subtile energifelt, er alle vitenskapelig målbare. Moderne vitenskap utvikler kontinuerlig måleinstrumenter og innretninger som effektivt kan måle slike subtile energifelt og deres frekvenser, inkludert de i og rundt kroppens sfære.

Vitenskap

Kvantefysikere og forskere som William Tiller, Irwin Laszlo, Rupert Sheldrake og Beverly Rubik har lansert en rekke konseptuelle ideer som er forankret i teoretisk modellering, samt vitenskapelig bevis basert forskning i søken på å finne svar på hvordan healing fungerer. Ønsker man å vite mer om healing og hva vitenskapen måtte finne, anbefaler vi at man følger forskerne nevnt ovenfor. De publiserer jevnlig sine nye funn.

© 2021 Artofhealing-no | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
Privacy Policy